Dinsdag hebben verschillende hulpdiensten een grote terreurbestrijdingsoefening gehouden op het terrein van TNO in Rijswijk (ZH). Bij de oefening werd samengewerkt tussen Politie Haaglanden, Brandweer en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) uit de regio Haaglanden, het Explosieven Opruimings Commando, een speciale anti-terreureenheid en het monsternameteam van TNO.

Rampoefeningen, gezamenlijk uitgevoerd met de hulpdiensten uit de regio Haaglanden, vinden regelmatig plaats bij TNO. Ditmaal participeerden voor de eerste maal ook bijzondere hulpdiensten. In deze oefening, waarbij zo'n 70 mensen betrokken waren, maakte TNO gebruik van een scenario waarbij een eind moest worden gemaakt aan een gijzeling. Tijdens de overmeestering maakten de gijzelnemers gebruik van extreem giftige stoffen (gifgas) en explosieven, waardoor enkele slachtoffers vielen en personeel besmet werd.

Dit soort realistische oefeningen zijn in de eerste plaats bedoeld om goed voorbereid te zijn op een terroristische aanslag. Daarnaast wordt de prestatie van de huidige uitrusting beoordeeld en daartoe worden de oefeningen door TNO geanalyseerd. Deze analyses worden gebruikt om uniforme richtlijnen voor hulpdiensten op Europees niveau op te stellen.

Evaluatie
Uit de eerste evaluatie van de oefening blijkt dat dit soort oefeningen, waarbij verschillende hulpdiensten betrokken zijn, bijzonder nuttig zijn. Tevens blijkt de combinatie van explosieven en gifgas bijzondere eisen te stellen aan het optreden en de uitrusting. Hoewel de evaluatie nog zijn beslag moet krijgen heeft de oefening meteen al veel leerpunten opgeleverd op het gebied van het gebruik van beschermende kleding, ontsmetting, en het omgaan met gewonden en slachtoffers.

IMPACT

TNO ontwikkelde deze oefening in het kader van het Europese project Innovative Measures for Protection Against CBRN Terrorism (IMPACT)waarvan TNO de coà¶rdinator is. Dit project inventariseert nieuwe technologieën en procedures om de Europese bevolking te beschermen tegen mogelijke terroristische aanslagen met chemische, biologische, radioactieve en nucleaire (CBRN) middelen. Aan het IMPACT-consortium nemen twintig partijen uit elf EU-landen deel.

TNO betrokken bij 4 van de 11 anti-terrorisme projecten van EU.
IMPACT is slechts een van de vier Europese onderzoeksprojecten die onlangs van start zijn gegaan waar TNO Defensie en Veiligheid bij betrokken is. Een tweede project heeft tot doel de kwetsbaarheid en de onderlinge samenhang te inventariseren van verschillende vormen van infrastructuur, zoals telecommunicatie en energievoorziening. Het derde project waaraan TNO deelneemt, is gericht op het automatisch herkennen van het gedrag van mensen met behulp van surveillancecameras. Het vierde project onderzoekt de mogelijkheden om een netwerk op te zetten voor veiligheidsonderzoek en voor het hanteren van geheime informatie ten behoeve van Europese bedrijven.

De projecten maken deel uit van een Europees programma voor veiligheidsonderzoek (The Preparatory Action on Enhancement of the European industrial potential in the field of Security Research 2004-2006, zie
europa.eu.int/comm/enterprise/security/indexen.htm)met als doel beter voorbereid te zijn op mogelijke terroristische aanslagen.

bron:TNO