De militairen van de eerste groep van het Noodhulp Veldhospitaal Pakistan keren maandag 28 november terug op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Zij worden verwelkomd door staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap en door de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Jan-Willem Kelder. De militairen zijn ruim een maand in Pakistan geweest en hebben daar na de aardbeving van 8 oktober medische humanitaire hulp verleend aan de bevolking in en om de stad Bagh.

Op verzoek van de Pakistaanse regering heeft de NAVO op 21 oktober toegezegd humanitaire noodhulp te verlenen aan de slachtoffers van de aardbeving. Nederland besloot daaraan bij te dragen met een militair veldhospitaal dat als onderdeel van het Mariniersbataljon, op het moment van de aardbeving, in Noord-Afghanistan werkzaam was. De inzet van het veldhospitaal in Pakistan betekende voor het personeel een onverwachte verlenging van hun uitzending met een maand. Het personeel dat maandag terugkeert komt dan ook terug na ruim vier maanden afwezigheid en na deelname aan twee verschillende missies.

Terwijl het hospitaal werd opgebouwd zijn vanaf begin november mobiele medische teams uitgestuurd om de slachtoffers in de bergdorpjes rondom Bagh te helpen. Het veldhospitaal is vanaf 9 november geopend en sindsdien zijn er op dagelijkse basis tussen de 130 en 140 patiënten behandeld. In totaal zijn er inmiddels in het veldhospitaal en door de mobiele medische teams meer dan 3500 patiënten behandeld.

bron:MinDef