De eerste hogesnelheidstesten op de HSL-Zuid tussen Hoofddorp en Rotterdam zijn maandag succesvol verlopen. Een speciaal omgebouwde Thalys voerde testen uit met een maximale snelheid van 331,1 kilometer per uur. Deze topsnelheid werd behaald tussen Benthuizen en Zoetermeer.

De snelheid van 331,1 kilometer per uur is geen record op het Nederlands spoor. De hoogste snelheid die ooit door een trein in Nederland is behaald, bedroeg 336,2 kilometer per uur. Deze recordsnelheid werd bereikt op het inmiddels opgeleverde gedeelte van het HSL-tracé tussen Rotterdam en de Belgische grens. In de definitieve situatie rijden de hogesnelheidstreinen maximaal 300 kilometer per uur.

De Thalys zal de komende drie weken integrale testen uitvoeren op het nieuwe HSL-spoor. Dat wil zeggen dat de aparte componenten als spoor, bovenleiding en communicatiesystemen als geheel worden getest. Ook bij deze testen zal met snelheden tot 330 kilometer per uur worden gereden.

De testen met de Thalys zijn een laatste stap in het testprogramma van aannemer Infraspeed. De afgelopen maanden zijn op het spoor van de HSL-Zuid door twee dieseltreinen en twee elektrische treinen uitgebreide deeltesten uitgevoerd, met positief resultaat. Het spoor, de dekking van het communicatiesysteem GSM-R, de bovenleiding en de werking van de zendbakens voor het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS zijn daarbij apart beproefd. Afgelopen maand testte een Thalys met succes de stilstanddetectie in de speciaal voor de HSL-Zuid geboorde tunnel onder het Groene Hart.

Als de testen met goed gevolg worden afgesloten, kan begonnen worden met afrondende werkzaamheden en de ombouw van het spoor bij Rijpwetering. Het spoor is daar over een lengte van ongeveer 500 meter door de slechte bodemgesteldheid verschoven. De ombouw vindt plaats om herstelwerkzaamheden in een latere fase, als het commercieel vervoer al van start is gegaan, te voorkomen. Na deze werkzaamheden kan vervoerder HSA, een alliantie van NS en KLM, beginnen met haar testen. Op het zuidelijk deel van het HSL-tracé, tussen Rotterdam en de Belgische grens, is de testfase van aannemer Infraspeed reeds afgerond en is het spoor opgeleverd aan de Nederlandse Staat. Hier is de HSA inmiddels gestart met de eerste testen. 

bron:HSL