Nederwiet bevat een lager percentage aan werkzame stoffen dan vorig jaar. De hoeveelheid THC lijkt zich te stabiliseren tussen de 17 en 20 procent.

Het dalende percentage aan werkzame stoffen blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Trimbos-instituut over de THC (tetrahydrocanna- binol)-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Sinds 1999 wordt de sterkte gemeten van in coffeeshops gekochte cannabis. De afgelopen jaren was er sprake van een sterke toename van het THC-gehalte in nederwiet: van gemiddeld 8,6 procent in 1999 tot 20,4 procent in 2004. Het ministerie van VWS doet inmiddels onderzoek naar de relatie tussen (een toename van) het THC-gehalte en de risico's voor de volksgezondheid.

bron:VWS