Wereldwijd hebben bijna 200 miljoen mensen diabetes. In Nederland zijn er 600.000 mensen met diabetes en daarnaast nog ongeveer 250.000 mensen die nog niet weten dat ze diabetes hebben. Deze chronische aandoening is daarmee een volksziekte, waarvoor terecht ieder jaar op 14 november aandacht wordt gevraagd. Dan is het namelijk Wereld Diabetes Dag (WDD). ´Voeten' is het thema van de twaalfde WDD. In diverse landen, waaronder Nederland, is dit thema uitgewerkt met natuur- en stadswandelingen op zaterdag 12 en zondag 13 november.

Wereld Diabetes Dag is een initiatief van de Internationale Diabetes Federatie en de wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Nederland is de organisatie opgepakt door het Diabetes Fonds en de Diabetesvereniging Nederland (DVN). Dankzij samenwerking met Novo Nordisk en Bayer zijn vrijwilligers van lokale DVN-afdelingen in staat om er een leuk programma van te maken. Bij de start en finish van de wandeltochten is informatie verkrijgbaar over diabetes. Vaak kan ook voor en na de wandeling de bloedglucosewaarde gecontroleerd worden. Bij sommige wandelingen zijn pedicures, podologen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten of Diabetes Informatieposten aanwezig.

Met deze invulling van Wereld Diabetes Dag wordt ook uiting gegeven aan het jaarthema. De DVN heeft haar jubileumjaar (zestigjarig bestaan) opgedragen aan het thema ´in beweging'.

Het Diabetes Fonds zet zich in voor het zoeken naar oplossingen voor diabetes en de complicaties van diabetes, met het doel: diabetes te voorkomen en te genezen. Ieder jaar financiert het Diabetes Fonds een aantal belangrijke onderzoeksprojecten. Diabetes Fonds, tel. (033) 462 20 55, [email protected], www.diabetesfonds.nl.

bron:Diabetesvereniging Nederland