Een zorgverlener veilig en snel in het huis van de klant, met behulp van een nieuw concept. Goed beheer van sleutels is heel belangrijk in de zorg,omdat het gaat om de veiligheid van de klant en de medewerker. De wens van ouderen, het beleid van de overheid en de vergrijzing maakt dat steeds meer mensen zorg thuis ontvangen. Voor de thuiszorg betekent dit steeds meer sleutels vanklanten in beheer. Het veilig bewaren van deze sleutels kost landelijk tientallen miljoenen euro's.
Het sleutelbeheer bij Thuiszorg Groningen is nu veilig en goed georganiseerd, maar kost de organisatie ook veel tijd en dus geld. Deze tijd kan door een medewerker beter aan zorg worden besteed. Dus is gezocht naar een oplossing die efficiënter en nog veiliger is. En die unieke oplossing voor het sleutelprobleem in de zorg is nu gevonden. Extra winst is dat de thuiszorgmedewerker ook sneller bij de klant is in geval van een alarm of
acute hulpsituatie.
Het concept is ontworpen in samenwerking met Waleli, Verklizan en i-Products. Momenteel testen alle partijen tot 1 augustus het systeem in de praktijk. De proef wordt gehouden in de stad Groningen onder zo'n 100 deelnemers. De deelnemers wonen in een huis van Patrimonium en krijgen zorg thuis van Thuiszorg Groningen. Na de testperiode wordt op basis van de ervaringen besloten of het oude sleutelsysteem wordt vervangen door deze nieuwe oplossing.
bron:Thuiszorg Groningen