Dinsdag eiste de jeugdofficier van justitie van het Bredase arrondissementsparket forse straffen tegen tien minderjarigen uit de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. De kinderrechter heeft werkstraffen en - aan een aantal verdachten - een werkstraf en een leerstraf opgelegd. Bij deze leerstraf staat het voorkomen van (herhaling van) het plegen van discriminatie centraal. Daarnaast is bij een aantal verdachten voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd.

Drie minderjarigen zijn vrijgesproken. De jongeren hebben vijf leden van een gezin uit Kaatsheuvel vanaf 2001 veelvuldig bedreigd, gediscrimineerd en uitgescholden. De officier vatte de strafbare gedragingen van de jongeren samen als het beledigen van de familie op grond van hun afkomst en geloof en het aanzetten tot discriminatie en benadrukte het leed wat de familie is aangedaan. De feiten zijn niet alleen bij de woning van het gezin gepleegd, ook op de openbare weg en op de school van de kinderen.
bron:OM