Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft een tijdelijke subsidieregeling ingesteld om grootschalige energiebesparende maatregelen in woningen en bedrijfspanden te stimuleren. De regeling is bedoeld voor bestaande panden.

Daar kan volgens staatssecretaris Van Geel namelijk nog veel energie worden bespaard. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Grootschalige projecten
De regeling is vooral bedoeld voor woningcorporaties, particuliere verhuurders, beleggers en Verenigingen van Eigenaars. Zij zijn in staat om op grote schaal energiebesparende maatregelen te nemen. Een project moet aan een bepaalde ondergrens voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor woningbouw komt dit neer op een renovatieproject van ongeveer twintig woningen. Van Geel kiest hiervoor vanwege de lagere uitvoeringskosten en de voorbeeldwerking.

Kyoto-doelstellingen
Voor de regeling is in 2005 en 2006 in totaal 34,5 miljoen euro beschikbaar. Het doel is in de periode tot 2008 de uitstoot van CO2 met 0,6 miljoen ton per jaar terug te dringen.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie, moeten in 2008 zijn gerealiseerd. De energiebesparende maatregelen kunnen daardoor een bijdrage leveren aan het halen van de Kyoto-doelstellingen voor de periode 2008-2012.

bron:VROM