Minister Dekker (VROM) vindt dat in gemeenten waar nà­et aantoonbaar helder en
consequent is gehandhaafd (vervroegd) gepensioneerden voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking in aanmerking kunnen komen. Met zo'n gedoogbeschikking kunnen de aanvragers tijdelijk in een recreatiewoning wonen. Ze moeten wel voldoen aan vier voorwaarden. Met dit voorstel verruimt de minister haar beleid tijdelijk voor het oplossen van de problematiek rond de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Minister Dekker (VROM) wil de tijdelijke verruiming laten gelden tot 1 november 2008. Tot die datum hebben aanvragers de tijd om aan alle vier de voorwaarden te voldoen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden beschikking. Ze moeten schriftelijk kunnen aantonen:
- Ouder te zijn dan 65 jaar of met (vervroegd) pensioen zijn
- De recreatiewoning và³à³r 31 oktober 2003 al in bezit te hebben gehad
- De recreatiewoning als hoofdwoning gebruiken of te gaan gebruiken
- De desbetreffende recreatiewoning minimaal vijf jaar in bezit te hebben
Hiermee wil minister Dekker invulling geven aan een motie van de Tweede Kamer. Ook zou deze tijdelijke verruiming mogelijk een (kleine) bijdrage leveren aan het bestrijden van de krapte op de woningmarkt.

Om de problematiek rond de onrechtmatige bewoning van de recreatiewoningen op te lossen verruimde de minister eind 2003 al haar beleid. Gemeenten kunnen sindsdien kiezen uit: het wijzigen van de recreatiebestemming naar 'wonen', het afgeven van een persoonsgebonden beschikking en handhaven van het verbod op permanente bewoning.

Daar komt de tijdelijke regeling tot 1 november 2008 bij voor dà­e gemeenten die -
ondanks de verruiming van het beleid in 2003 - nu stilzwijgend gedogen of nu zonder
peildatum streng handhaven.

De VROM-Inspectie zal naar verwachting eind dit jaar een onderzoek afronden naar de voortgang bij gemeenten hoe zij omgaan met het verruimde beleid in 2003. Daarbij wordt gekeken naar de procedures bij het al dan niet verlenen van persoonsgebonden beschikkingen.

Deens model
Bij de extra verruiming van het beleid past geen permanente regeling naar het voorbeeld van het Deense Model voor recreatiewoningen. In Denemarken is permanente bewoning van zomerhuizen voor gepensioneerden wettelijk toegestaan als ze de woning minimaal vijf jaar in bezit hebben.

In de brief aan de Tweede Kamer wijst minister Dekker op enkele overeenkomsten, maar ook op een belangrijk verschil tussen de Deense en Nederlands situatie. Zo kan de Rijksoverheid in Denemarken rechtstreeks de inhoud van een bestemmingsplan bepalen. In Nederland ligt deze bevoegdheid bij de gemeenteraad en niet bij een minister. Ook bleek uit overleg dat IPO, VNG, ANWB en de Recron geen voorstanders te zijn van een wettelijke regeling overeenkomstig het Deense Model. De betrokken belangenverenigingen daarentegen (BVVW en LOPW) wel.

Minister Dekker zal haar standpunt in een brief aan betreffende gemeenten en provincies meedelen, zodat deze in het gedoogbeleid van gemeenten wordt verwerkt en wordt uitgedragen aan de burgers en bewoners. Het staat gemeenten vrij om recreatiewoningen en parken voor deze regeling aan te wijzen dan wel uit te sluiten.

bron:VROM