Als gevolg van de noodsituatie in Libanon zijn Nederlanders met hun eventuele partner en verwanten in de eerste graad, naar Nederland geëvacueerd. De opvang van deze groep mensen valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor deze groep mensen is tijdelijk een ziektekostenregeling getroffen. Deze regeling is identiek aan de basisverzekering van de huidige zorgverzekeringswet.

Voor hen die geen familie of vrienden in Nederland hebben, bestaat de mogelijkheid te verblijven in de gebouwen van het voormalige asielzoekerscentrum in Almere. De uitvoering van de ziektekostenregeling vindt plaats bij Zorgverzekeraar VGZ-IZA, afdeling ZRA (Ziektekostenregeling Asielzoekers)

bron:LHV