De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst financieel dienstverleners er
nadrukkelijk op, dat als vòòr 31 januari 2006 een vergunning is aangevraagd
voor de Wet financiële dienstverlening (Wfd), er gebruik kan worden gemaakt van het
overgangsregime. Het overgangsregime geldt alleen voor die financieel dienstverleners die op tijd een Wfd-vergunning hebben aangevraagd. Financieel dienstverleners die geen
vergunning hebben aangevraagd voor 31 januari 2006, dienen hun activiteiten te staken.
Gezien de verwachte drukte aan het einde van de maand, roept de AFM financieel
dienstverleners op om ruim voor de deadline de vergunning aan te vragen.

Dit geldt niet voor financieel dienstverleners die een vergunning van rechtswege krijgen of onder de Vrijstellingsregeling vallen. Verbonden bemiddelaars en aangesloten instellingen dienen voor 31 januari 2006 aangemeld te worden bij de AFM. Met de inwerkingtreding van de Wfd per 1 januari 2006, kan een Wfd-vergunning bij voorkeur worden aangevraagd bij de Stichting Financiële Dienstverlening (www.stfd.nl) of bij de AFM (www.afm.nl/wfd). Op beide websites staat de benodigde informatie om de Wfd-vergunning aan te vragen.
Voor de continuïteit van financieel dienstverleners is het van belang dat deze vergunning op tijd is aangevraagd. De Wfd kent een overgangsregime, dat financieel dienstverleners die al werkzaam zijn, bijvoorbeeld op basis van een inschrijving in de Wabb-registers van de Sociaal Economische Raad (SER), toestaat om de werkzaamheden voort te zetten totdat de AFM over de vergunningaanvraag besloten heeft.
bron:AFM