Burgemeester en wethouders van Heerenveen (B&W) hebben geweigerd een bouwvergunning te verlenen voor een tijdschriftenzuil. Volgens B&W is dit bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan. In haar uitspraak van 31 augustus 2005 heeft de rechtbank echter bepaald, dat voor de tijdschriftenzuil al op 2 september 2004 een bouwvergunning is verleend.

B&W hebben volgens de rechter namelijk over het hoofd gezien dat het bouwwerk wel degelijk past binnen het bestemmingsplan. Omdat de gemeente te lang heeft gewacht met het nemen van een besluit over de aanvraag om een bouwvergunning, is deze automatisch verleend. Dit komt omdat in de Woningwet staat dat wanneer B&W niet binnen dertien weken een beslissing nemen, de bouwvergunning van rechtswege wordt verleend. De gemeente kà³n de bouwvergunning daarom helemaal niet meer weigeren, zoals ze gedaan heeft. De recthtbank heeft het beroep gegrond verklaard en de gemeente veroordeeld in de proceskosten.

Over de tijdschriftenzuil is eerder tot en met de Raad van State geprocedeerd vanwege de weigering van de gemeente een vergunning te verlenen op grond van de APV (algemene plaatselijke verordening).

bron:Rechtbank Leeuwarden