Meer dan de helft van de Nederlanders die vorig jaar deelnamen aan de Nationale
Gezondheidstest en die te weinig bewegen of te zwaar zijn, is bereid minder TV te kijken om meer te bewegen. Bijna driekwart heeft behoefte aan maatjes om samen mee te fietsen, wandelen of sporten. Een zelfde aantal wil informatie en persoonlijk advies over voor hen geschikte beweeg- en sportmogelijkheden. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Gezondheidstest 2004 die vandaag door TNO bekend zijn gemaakt.

Bij de Nationale Gezondheidstest (NGT) worden lengte, gewicht, buikomvang, conditie, buikspierkracht en leefstijl gemeten. De deelnemer krijgt direct na afloop een op de persoon toegesneden advies over bewegen, conditie, voeding, roken, alcohol en gewicht. De test wordt jaarlijks mogelijk gemaakt door Nederlandse Hartstichting en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De NGT wordt georganiseerd door het Projectbureau NGT bestaande uit TNO en Stichting Pur Sang. Aan de NGT is een wetenschappelijk onderzoek van TNO verbonden. De onderzoeksresultaten dragen bij aan het overheidsbeleid en de
doelstelling van de Hartstichting om de Nederlandse bevolking gezonder, fitter en dunner te maken.

Favoriete beweegactiviteiten
Uit de resultaten blijkt dat mensen die te weinig bewegen en het dringende advies krijgen om dit mà©à©r doen, vooral kiezen voor fietsen (83 procent), lopen (77
procent), huishoudelijke klussen (76 procent) en recreatief sporten (66 procent). Ze kiezen dus vooral voor gemakkelijk uitvoerbare, goedkope beweegactiviteiten, waarvoor ze niet afhankelijk zijn van het georganiseerde aanbod aan sport- en fitnessactiviteiten. Ook zijn het activiteiten die men gemakkelijk in het dagelijks leven kan inbedden.

Tijd voor beweegactiviteiten en gezamenlijk sporten
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers minder TV wil gaan kijken en ruim eenderde minder wil gaan computeren om meer in beweging te komen. Dit is een reële optie, want gemiddeld kijkt een volwassen Nederlander ongeveer twee uur TV per dag. Uit de NGT 2004 komt bovendien naar voren dat er een grote behoefte is aan maatjes om gezamenlijk te gaan bewegen en dit ook vol te blijven houden. Aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en internetsites kunnen hierop inspelen door personen die willen gaan bewegen of sporten aan elkaar te koppelen.

Nationale Gezondheidstest start weer in september
Voor wie graag een persoonlijk advies wil, bestaat er in september 2005 weer de
mogelijkheid om mee te doen aan de NGT 2005. Men kan zich aanmelden via
www.nationalegezondheidstest.nl. Voor deelnemers aan de NGT geldt een eigen bijdrage van 25 euro. Dit jaar wordt de NGT naast de Nederlandse Hartstichting en het ministerie van VWS mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar CZ. Zij biedt 5000 van haar verzekerden een gratis test aan om een gezonde leefstijl te bevorderen.

bron:TNO