Werknemers die werkloos worden, krijgen pas een WW-uitkering als ze van de voorgaande 36 weken in 26 weken hebben gewerkt. Nu ligt deze zogeheten wekeneis nog op 26 van de laatste 39 weken. Eerder was een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de wekeneis verder aanscherpte, maar met deze wijziging op dat wetsvoorstel zet minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de WW om in wetgeving. De bewindsman heeft de nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

De maatregel betekent vooral dat het voor mensen die afwisselend wel en niet werken iets moeilijker wordt om in de WW te komen. Wel blijft een week als gewerkte week gelden als er op minstens een dag in die week is gewerkt (ongeacht het aantal uur). Het voorstel van de SER om de voorwaarde in te bouwen dat er in die week minstens 5 uur moet zijn gewerkt, neemt De Geus niet over. Deze voorwaarde leidt nauwelijks tot minder uitkeringen, maar wel tot meer administratieve lasten en een ingewikkelder uitvoering.

Onregelmatig werkende musici, artiesten en filmmedewerkers blijven in aanmerking komen voor een WW-uitkering als ze in 16 van de laatste 39 weken hebben gewerkt, maar voor seizoenmedewerkers wordt deze zogeheten verlaagde wekeneis wel afgeschaft. Met dit besluit volgt de bewindman eveneens het advies van de SER.

Met deze maatregelen is een besparing gemoeid van 27 miljoen euro in 2006, oplopend tot structureel 95 miljoen euro vanaf 2010. De geplande invoeringsdatum is 1 april 2006.

bron:SZW