In 2004 en 2005 is het omzetvolume in de metaalindustrie op de buitenlandse markt toegenomen. In 2004 steeg dit met 8,5 procent en in 2005 was deze stijging 4 procent. Daarentegen daalde het omzetvolume in eigen land.

Hogere prijzen
Ook de prijzen voor buitenlandse afnemers stegen. Hierdoor groeide de buitenlandse omzet nog meer: met 14,5 procent in 2004 en 7 procent in 2005. Het exportaandeel is toegenomen van 56 procent in 2003 tot 61 procent in 2005. Het exportaandeel was in de acht jaar daaraan voorafgaand vrijwel constant.
Groei export basismetaal gestopt
De volumestijging in het buitenland was niet op alle bedrijfsgroepen van toepassing. In 2004 waren het de basismetaalindustrie en de machine- en apparatenindustrie die in het buitenland hoge volumestijgingen realiseerden van respectievelijk 8 en 20 procent . De basismetaalindustrie profiteerde in 2004 van de aantrekkende wereldhandel, die de vraag naar metaal deed stijgen. In de loop van 2005 liepen de voorraden bij de afnemers op en daalde het exportvolume van de basismetaalindustrie weer onder meer door de teruglopende vraag van de bouwnijverheid en de Europese auto-industrie.
Groei export machine-industrie houdt aan
In tegenstelling tot de basismetaalindustrie vergrootte de machine- en apparatenindustrie in 2005 haar exportvolume voor het tweede opeenvolgende jaar. Dit keer bedroeg de groei bijna 8 procent. De grootste exporttoename in 2005 had echter plaats in de transportmiddelenindustrie waar het volume toenam met 15 procent. De machine- en apparatenindustrie haalde tijdens het afgelopen jaar 85 procent van de omzet uit het buitenland ten opzichte van 70 procent in 2003. Voor de transportmiddelenindustrie was dat 60 procent (2005) ten opzichte van een krappe 50 procent (2003).
Trekkers voor opleggers belangrijk exportproduct
Van  de bedrijfsgroepen die in 2005 een exportgroei doormaakten, kwamen de goederen waarmee het meeste geld werd verdiend in het buitenland alle van de transportmiddelenindustrie. Tot de topdrie behoorden: trekkers voor opleggers, vrachtauto’s en onderdelen van motorvoertuigen en vrachtauto’s.
Hoewel de machine- en apparatenindustrie ook een flinke exportgroei doormaakte, wordt de handel met het buitenland in deze branche in mindere mate gedomineerd door afzonderlijke producten.
bron:CBS