Toeristen van buiten de Europese Unie krijgen meer BTW terug over in Nederland gekochte goederen. Dit staat in een ministeriële regeling die vandaag, dinsdag 22 augustus, van kracht is geworden. Toeristen uit niet-EU-landen die in Nederland inkopen doen, kunnen vanaf nu de BTW op hun aankopen terugkrijgen als die boven de 50 euro uitkomen. Nu is die drempel 136 euro.

Wat blijft is de verplichting voor de toerist om de factuur voor de aankopen aan de douane te tonen. Heeft de douane vervolgens geconstateerd dat de goederen daadwerkelijk de Europese Unie uitgaan, dan kan de toerist met de gestempelde factuur de BTW terugkrijgen

Deze versoepeling van de regels voor BTW-teruggaaf voor toeristen van buiten de Europese Unie is onderdeel van een reeks vereenvoudigingen en versoepelingen die vóór de zomervakantie aan de Tweede is aangeboden. De verlaging van de BTW-drempel is reeds nu van kracht geworden. Het grootste deel van de andere voorstellen, ook wel bekend als het wetsvoorstel Paarse Krokodil, worden naar verwachting op 1januari 2007 van kracht.

bron:MinFin