Toewijzing subsidie jonge agrariërs afgerondHet ministerie van Landbouw heeft dit jaar 1.453 aanvragen voor de Subsidieregeling jonge agrariërs in behandeling genomen. De regeling was geopend van 15 april tot en met 9 mei. De regeling is bedoeld om jonge boeren na de bedrijfsovername te steunen bij investeringen die zij doen in de eerste drie jaar na overname. De steun bedraagt 20% van het investeringsbedrag voor investeringen tussen de EUR 25.000 en EUR 100.000.

Gezien het grote aantal aanvragen is half juni het nationale budget van EUR 10 miljoen verhoogd met EUR 5 miljoen en hebben nog een viertal provincies extra bijdragen toegezegd. Het totale budget kwam hiermee op EUR 17,7 miljoen en is als volgt verdeeld.
* Nationaal (EUR 15 miljoen)

* 1.260 aanvragen zijn beoordeeld

* 838 aanvragen zijn toegewezen

* 422 aanvragen zijn afgewezen

* Provinciaal (EUR2,7 miljoen)

* 123 aanvragen zijn beoordeeld

* 70 aanvragen zijn toegewezen

* aanvragen zijn afgewezen
De voornaamste reden van het hoge aantal afwijzingen is dat aanvragers niet voldeden aan de vestigingseis uit de regeling. Veel aanvragers waren volgens de regeling langer dan drie jaar gevestigd op een landbouwbedrijf óf waren volgens de regeling nog niet gevestigd op een landbouwbedrijf.

De provincies Gelderland, Limburg, Noord Brabant, Noord Holland, Overijssel en Zeeland hebben een extra bijdrage beschikbaar gesteld voor ondernemers uit hun provincie. Mede hierdoor blijken maar weinig ondernemers buiten het budget te vallen. In totaal gaat het om 70 aanvragen. Dit zijn aanvragen die buiten het landelijk budget vallen én geen hoofdvestiging hebben in een van de zes provincies die extra geld beschikbaar hebben gesteld. Gelet op het animo en de benuttingsgraad heeft de regeling een positief onthaal gehad.

Het merendeel van de investeringen is aangevraagd voor de bouw of duurzame verbetering van onroerend goed. De helft van de subsidieaanvragen komt van melkveehouders. Een kleine twintig procent van de aanvragen komt van intensieve veehouders. Akkerbouwers zijn goed voor ruim tien procent van de aanvragen. Iets meer dan vijftien procent van de aanvragen komt van tuinbouwers en fruittelers.

bron:LNVComments are closed.
%d bloggers liken dit: