Het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op pensioenfondsen draagt bij aan het nakomen van de uitbetalingsverplichting die pensioenfondsen hebben. DNB heeft een systematiek ontwikkeld waarmee zij pro-actief en risicogericht toezicht kan houden. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport Pensioen bewaakt. Een onderzoek naar het risicogericht toezicht van De Nederlandsche Bank op pensioenfondsen van de Inspectie Werk en Inkomen.

Pensioenfondsen moeten op een verantwoorde wijze met de ingelegde pensioengelden omgaan, zodat zij nu en in de toekomst de pensioenen kunnen uitbetalen. DNB bewaakt dat pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De inspectie is van oordeel dat het toezicht van DNB bijdraagt aan het nakomen van de uitbetalingsverplichting. DNB maakt gebruik van een zorgvuldige risicoanalyse en verzamelt voldoende informatie om proportioneel toezicht te kunnen houden. Dat wil zeggen: hoe beter een pensioenfonds zich verantwoordt, des te minder intensief het toezicht van DNB hoeft te zijn.

DNB houdt toezicht op ruim achthonderd pensioenfondsen. Eind 2004 waren er acht fondsen waarvan het vermogen onvoldoende was om de pensioenverplichting te kunnen dekken. Twee jaar eerder waren dat er nog 190. De meeste pensioenfondsen zijn vertegenwoordigd in drie overkoepelende organisaties: de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Unie van Beroepspensioenfondsen.
IWI houdt toezicht op het functioneren van DNB in haar toezichthoudende rol op de uitvoering van pensioenregelgeving. IWI oordeelt over DNB en niet over de fondsen.

bron:IWI