Het toezicht op trein- en metrostations wordt verscherpt. Minister Donner heeft het besluit genomen op basis van een dreigingsanalyse, opgesteld door de Nationaal Coà¶rdinator Terrorismebestrijding (NCTb). Die baseert zijn analyse op informatie van inlichtingendiensten, politie en 'andere open bronnen' in binnen- en buitenland.

Er is geen concrete terreurdreiging, verklaart de NCTb, wel is er 'voldoende aanleiding' voor extra maatregelen. Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen en andere vervoerbedrijven gevraagd om extra alert te zijn op verdachte zaken.

De extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen op treinstations, maar ook in en bij de metro's in Amsterdam en Rotterdam. De genomen maatregelen zijn gedeeltelijk zichtbaar en hebben vooral betrekking op het verhogen van de alertheid bij het personeel en de reiziger. De politie en de OV-bedrijven houden extra toezicht (zichtbaar en onzichtbaar). Daarnaast worden reizigers gevraagd hun bagage niet onbeheerd te laten staan en verdachte situaties bij het spoorweg- of metropersoneel te melden.

bron:MinJus