Donderdag is tijdens het congres Overgewicht bij Kinderen in Ede het eerste exemplaar van de Toolkit Overgewicht overhandigd aan prof. dr. R.A. Hirasing van het Kenniscentrum Overgewicht. De Toolkit is gebaseerd op een integrale aanpak van overgewicht bij de jeugd. Het biedt een volledig en actueel overzicht van projecten en materialen om overgewicht aan te pakken binnen het primair en voortgezet onderwijs. De Toolkit is bestemd voor jeugdgezondheidswerkers en is ontwikkeld op initiatief van het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ in samenwerking met het NISB en het Voedingcentrum.

Overgewicht vormt in Nederland een steeds belangrijker volksgezondheidsprobleem. Steeds meer volwassenen en kinderen hebben (beginnend) overgewicht door een verstoorde balans tussen voedingsinname en beweeggedrag. Dit heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid. Hoewel er veel ervaring is opgedaan met de preventie van overgewicht, ontbreekt het momenteel nog aan bewezen effectieve interventies. Een integrale benadering vanuit de acht componenten van het Gezonde School Model is daarom het meest effectief.
Overzicht van projecten en materialen
De Inspectie van het Onderwijs rapporteerde in haar laatste inspectierapport over schooljaar 2003-2004 dat scholen nauwelijks meegaan in de maatschappelijke ontwikkelingen rondom overgewicht. Een gemiste kans aangezien er op scholen veel aanknopingspunten zijn om de preventie van overgewicht integraal aan te pakken. GGD'en en andere regionale organisaties helpen scholen hierbij, maar hebben niet altijd voldoende zicht op wat er op dit terrein beschikbaar is. Met medewerking van GGD'en, thuiszorg en de sportsector is daarom de Toolkit Overgewicht samengesteld. De Toolkit biedt een volledig en actueel overzicht van projecten en materialen om overgewicht aan te pakken binnen het primair en voortgezet onderwijs.
Gezonde School Model
De projecten in de Toolkit zijn geordend volgens het Gezonde School Model. Dit model beschrijft acht verschillende strategieën en invalshoeken waarmee gezondheid integraal aangepakt kan worden op school. De gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers wordt zo vergroot. Met behulp van deze Toolkit kan de (regionale) professional gebruik maken van ervaringen en materialen van andere professionals. Hij kan zo scholen in zijn regio adviseren welke strategieën en materialen zij kunnen inzetten.
15 normen
De Toolkit sluit aan bij de vijftien normen van het NIGZ rondom overgewicht. In deze normen gaat men uit van het perspectief van het opgroeiende kind in verschil-lende levensfasen en leefomgevingen.
bron:NIGZ