De topinkomens in de (semi)publieke en non-profit sector blijven fors stijgen, zo blijkt uit onderzoek van het weekblad Intermediair. Naast de voormannen van de energiebedrijven verdienden ook de bestuurders van grote zorginstellingen, universiteitsbestuurders en topambtenaren in 2005 fors meer. 'Dit schrééuwt om ingrijpen'. D66-kamerlid Bert Bakker vraagt om opheldering bij zijn partijgenoot, minister Brinkhorst van Economische Zaken.
'Wal-ge-lijk is het', zegt D66-kamerlid Bert Bakker bij het zien van de uitkomsten van het onderzoek dat weekblad Intermediair deed naar de bezoldiging van topbestuurders in de (semi)publieke en non-profitsector in 2005. Terwijl in het bedrijfsleven de winsten aantrokken en bonussen weer werden uitgekeerd, zaten ambtenaren en hun trendvolgers op de nullijn. Dat gold niet voor de top. Naast de voormannen van de energiebedrijven - zij gingen er ook in 2005 weer fors op vooruit - maakten ook veel van hun collega-bestuurders een grote salarissprong. Zo ging Peter Kortenhorst, directievoorzitter van vervoersmaatschappij Connexxion, er ondanks een negatief bedrijfsresultaat elf procent op vooruit: Euro 529.000. 'Dat schrééuwt om ingrijpen', zegt PvdA-kamerlid Jan Boelhouwer in een reactie.
Niet uit te leggen
Bij topbestuurders van grote zorginstellingen zijn eveneens grote stijgingen te zien. Kostte Jan Schnerr van de Zorggroep Utrecht-West zijn werkgever in 2004 nog Euro 185.000, afgelopen jaar was dat ruim Euro 225.000. Ook bij kleinere zorginstellingen is die trend te zien. Robert Overpelt, directeur van de Stichting Instituut voor Hyperbare Geneeskunde, ging er 37% op vooruit. Hij kostte de stichting 131.504 Euro in 2005. De grens van twee ton wordt door steeds meer universiteitsbazen doorbroken. Thijs Wöltgens was in zijn laatste jaar bij de Open Universiteit goed voor bijna  230.000 Euro, een stijging van 20%. Aan de top van de ambtenarij zijn de stijgingen eveneens niet voorbij gegaan. Pieter Kalbfleisch, hoogste baas bij kartelwaakhond NMa, ging er ruim 8% op vooruit en verdient inmiddels meer dan twee ton. Balkenendes hoogste ambtenaar, Wim Kuijken, ging er 15% op vooruit. De secretaris-generaal is met Euro 186.461 zijn politieke baas inmiddels ruim gepasseerd. Opvallendste daler is Arthur Docters van Leeuwen. Stond hij in 2004 nog voor 652.059 Euro op de rol bij de Autoriteit Financiële Markten, in 2005 was dat Euro 507.104.
Niet alleen voor de allerhoogste bazen werd veel geld uitgetrokken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek huurde voor zijn raad van bestuur Arjan Speelman in bij het managementbureau Boer & Croon. Kosten: 451.000 Euro, en dat was alleen nog maar voor 2005. 'Een absolute schande', vindt D66-kamerlid Bakker. 'Het gevoel dat hoort bij werken in de publieke sector is dan volledig weg.' Hij eist opheldering van zijn partijgenoot, minister Brinkhorst van Economische Zaken. Veel vertrouwen in het kabinet heeft Bakker niet als het gaat om de aanpak van de salarisuitwassen. 'Balkenende sprak er vorig jaar schande van maar doet nu niets, bang als hij is voor boze reacties van zijn CDA-achterban. Nou, ik word naar aanleiding van deze cijfers ook zeker gebeld door topbestuurders die toevallig D66-lid zijn. Die willen het dan nog een keer komen uitleggen. Maar het is niet uit te leggen!'. Bakker werkt inmiddels aan een initiatiefwet om te komen tot een norm dat slechts in uitzonderingsgevallen meer mag worden verdiend dan de minister-president; de zogenaamde JP-norm. Daarvoor bestaat een meerderheid in de Tweede Kamer. Bakker: 'Er moet nú iets gebeuren. Er staan mensen op de lijst die denken dat ze minstens 170% meer God zijn dan dat Balkenende dat is.'
bron:Creative Venue