Woningcorporaties moeten de salarissen van hun bestuurders en raden van toezicht volledig openbaar maken, vindt minister Dekker. De maatschappelijke prestaties van een corporatie moeten de basis zijn voor bestuursbeloningen. Dit schrijft minister Dekker (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer.De minister wil dat woningcorporaties vanaf het verslagjaar 2005 volledige openheid geven over de salarissen van bestuurders en raden van toezicht.

Vanaf dan moeten inkomens in de (semi-)publieke setor die hoger zijn dan het gemiddelde ministerssalaris (158.000 euro), openbaar worden gemaakt. Uit de brief van Dekker blijkt dat een groot deel van de woningcorporaties niet of nauwelijks inzicht geeft in deze inkomens. Daarnaast vindt minister Dekker dat de maatschappelijke prestaties van de corporatie de basis moet zijn voor de hoogte van bestuursbeloningen. De raden van toezicht moeten hieraan invulling geven.
Bron: VROM