Topprestaties leveren op sportgebied en daarnaast ook nog studeren. Het lijkt
een moeilijke opgave, maar in Alkmaar e.o. worden de mogelijkheden hiervoor uitgebreid naar HBO en MBO onderwijs. Op woensdagmiddag 16 november 2005 wordt er een convenant getekend door Hogeschool INHOLLAND, ROC Horizon College, o.s.g. Willem Blaeu, AZ en de Gemeente Alkmaar.

Topsport beoefenen vergt veel tijd. Het is daarom lastig om naast de topsport, ook op een goede manier deel te nemen aan het onderwijs. Echter, een sportcarrià¨re duurt niet voor eeuwig. Na afloop van deze carrià¨re moet men vaak alsnog een baan zoeken. Wanneer de topsporter dan al een diploma op zak heeft, worden zijn of haar kansen aanzienlijk vergroot. Om naast het beoefenen van een topsport ook nog onderwijs te kunnen volgen is speciale begeleiding nodig voor de topsporters in wording. Het Horizon College, osg Willem Blaeu, Hogeschool INHOLLAND Alkmaar, AZ en de Gemeente Alkmaar gaan door de ondertekening van het convenant de samenwerking aan om deze speciale begeleiding te kunnen bieden.

Osg. Willem Blaeu is een LOOTschool. Loot staat voor: Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Uitgangspunt op een LOOT-school is om beginnende topsporters te steunen en extra hulp te bieden bij sport en studie in het voorgezet onderwijs. Op een LOOTschool kun je voortgezet onderwijs volgen met een aangepast programma (sportplan). LOOT-scholen maken de combinatie studie en topsport mogelijk in het voortgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO). Omdat niet alleen de middelbare scholieren begeleiding nodig hebben bij de combinatie topsport en onderwijs, worden nu de handen ineen geslagen in de hele verticale leerlijn. Zodat ook studenten op het MBO en HBO optimaal gebruik kunnen maken van begeleiding en ondersteuning.
 
bron:Hogeschool INHOLLAND