Staatssecretaris Ross trekt 2,2 miljoen euro uit voor de invoering van een trainingsprogramma in de jeugdzorg.  De training is bedoeld voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen en hun ouders. Het van oorsprong Amerikaanse programma ondersteunt deze kinderen en hun ouders en voorkomt antisociaal gedrag en criminaliteit.

De invoering zal ervoor zorgen dat minder kinderen in residentiële jeugdinrichtingen hoeven te worden geplaatst.Het programma richt zich op kinderen van vier tot twaalf jaar. Hun ouders leren in tien a vijftien sessies kernvaardigheden zoals het stimuleren van kinderen door positief gedrag te belonen en grenzen stellen.

Voor de financiering is een ´public private partnership' opgericht. Hierin zitten behalve de ministeries van VWS en Justitie ook zorgverzekeraars en een aantal particuliere fondsen (o.a. Stichting Kinderpostzegels Nederland, VSB fonds, Rabobank Foundation en Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid).
 
bron:VWS