Vanaf dinsdagochtend geldt op de Utrechtsebaan een maximum snelheid van 80 km per uur. Dan kan er niet meer ongestraft te hard worden gereden tussen het Prins Clausplein en de Utrechtsebaan. Tevens gaat hier een 24-uurs trajectcontrole in, waardoor in beide richtingen met camera's alle auto's worden gevolgd over een afstand van drie kilometer. Wie dit stuk te snel aflegt, krijgt automatisch een bon thuis. De maximum snelheid wordt aangegeven met matrixborden boven de weg. Om aan te geven dat er trajectcontrole met camera's  is, komen er borden met een camera erop te staan.

De maatregelen worden ingevoerd om de geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de omwonenden te beperken. Dagelijks rijden op de Utrechtsebaan zo'n zestigduizend auto's en Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot 2010 met tien procent zal groeien. Het is traject is overigens te kort om in de top vijftig van files te staan, maar voor de verkeerslichten bij de Benoordenhoutseweg staat vrijwel permanent een lange rij auto's te wachten.

bron:Politie Haaglanden