Het Openbaar Ministerie (OM) te Haarlem heeft aan een gezagvoerder van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa een transactie aangeboden wegens overtreding van de Wet Luchtvaart en het Luchtvaartreglement. Door betaling van deze transactie heeft de gezagvoerder verdere strafvervolging inmiddels weten te voorkomen. Op 1 mei 2004 voerde een verkeersvliegtuig van Air Europa een vlucht uit van Bergen (Noorwegen) naar Palma de Mallorca. Op dit traject heeft de gezagvoerder onder meer het Nederlandse luchtruim doorkruist. De gezagvoerder had hiervoor geen klaring aangevraagd, hetgeen wel een wettelijk vereiste is aangezien aan deze vlucht verkeersleiding werd gegeven (artikel 5.9 lid 2 Wet Luchtvaart). Daarnaast heeft de gezagvoerder niet voldaan aan de verplichting om radiocontact tot stand te brengen en te onderhouden met de luchtverkeers-leidingsdienst Eurocontrol te Beek (artikel 38 Luchtverkeersreglement). Eurocontrol geeft onder andere verkeersleiding aan vliegtuigen in de hogere luchtlagen van het Nederlandse luchtruim.
In verband met het ontbreken van elke vorm van communicatie tussen het betreffende vliegtuig en Eurocontrol, waardoor doel en bestemming van deze vlucht voor Eurocontrol onbekend en oncontroleerbaar waren, zijn uit veiligheidsoverwegingen 2 F16's vanaf Vliegbasis Leeuwarden opgestegen die het vliegtuig hebben benaderd. Pas nadat door de F16’s de Spaanse cockpitcrew duidelijk was gemaakt dat hun vliegtuig zonder communicatie vloog, werd door de gezagvoerder alsnog radiocontact met Eurocontrol gezocht. Het vliegtuig heeft daarna zijn weg verder vervolgd. Gelet op de ernst van de feiten en het gegeven dat een gezagvoerder primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van de vlucht, heeft het OM aan de gezagvoerder een transactie aangeboden van in totaal 3400 euro (1700 euro per overtreding). Daar dit bedrag inmiddels door de gezagvoerder is betaald en door het OM ook is ontvangen, zal van verdere strafvervolging worden afgezien.

bron:OM