Het Openbaar Ministerie te Amsterdam heeft een schikking getroffen in de strafzaak tegen Connexxion Tours B.V.. Het betreft hier het ongeluk op 18 oktober 2003 waarbij een draagvleugelboot van Connexxion op het Noordzeekanaal op de kade liep.

Er heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de toedracht van het ongeval en de verantwoordelijkheid van de openbaarvervoermaatschappij en de kapitein. Het verwijt aan de maatschappij en de kapitein is dat het aan hun schuld te wijten is dat de draagvleugelboot is verongelukt omdat er tijdens die vaart onvoldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen om de veiligheid van passagiers en bemanning te garanderen of ik elk geval te bevorderen. Er was bij het ongeluk sprake van menselijk falen. Los daarvan werden bij nader onderzoek technische onvolkomenheden geconstateerd. Ook werden de veiligheidsvoorschriften aan boord onvoldoende gehandhaafd. Daardoor was het bijvoorbeeld mogelijk dat zich diverse passagiers op de brug bevonden, hetgeen niet is toegestaan.Beide verdachten hebben ingestemd met het betalen van een transactiebedrag ter voorkoming van strafvervolging.

De kapitein heeft een bedrag betaald van € 450,-- en het bedrijf Connexxion Tours B.V. een bedrag van   € 40.000,--. Van dit bedrag hoeft € 15.000,-- niet te worden betaald indien Connexxion voldoet aan een aantal door het Openbaar Ministerie geformuleerde voorwaarden, welke betrekking hebben op de veiligheidsprocedures aan boord. Inmiddels heeft Connexxion Tours B.V. een aantal procedures aangescherpt met betrekking tot een veilige vaart, opdat de veiligheid voor passagiers en bemanning is vergroot. Hiermee is aan de voorwaarden voldaan, die door het OM waren gesteld.
De officier van justitie heeft besloten een transactie aan te bieden, omdat het bedrijf direct na het ongeval veel in het werk heeft gesteld om een herhaling van een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen. Zo is de opleiding van de kapiteins verzwaard, zijn de regels aan boord aangescherpt en is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid van de technische apparatuur aan boord.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Korps Landelijke Politie Diensten, dienst Waterpolitie Amsterdam in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
bron:OM