Transparantie topinkomens publieke sector stap dichterbijNa de verwerking van de adviezen van advies- en belangorganisaties en de Raad van State stuurt het kabinet het wetsvoorstel openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens naar de Tweede Kamer. De parlementaire behandeling kan plaatsvinden in het najaar. Indien het parlement hiermee instemt, kan de wet ingaan per januari 2006 en worden de topinkomens die zijn verdiend in 2005 openbaar gemaakt in de jaarverslagen van 2006. Een totaaloverzicht zal jaarlijks rond Prinsjesdag aan het parlement worden aangeboden, de eerste keer in 2006.

Met het wetsvoorstel worden de organisaties in de publieke sector en privaatrechtelijke organisaties die uit de publieke middelen worden gefinancierd, verplicht in hun jaarrekening of jaarverslag het salaris van topfunctionarissen te vermelden voor zover deze boven het ministerssalaris gaan. Voor privaatrechtelijke organisaties geldt dat deze voor ten minste 50 procent uit publieke middelen moeten zijn gefinancierd. De organisaties moeten in het jaarverslag onder andere vermelden: het belastbare loon, de functie en de duur van het dienstverband van de functionaris.

De openbaarmaking is aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord. Het kabinet streeft ermee na dat meer rekenschap kan worden afgelegd over de besteding van publieke middelen. De openbaarmaking van die gegevens draagt bij tot het maatschappelijke debat over een vraagstuk van algemeen belang en dient dus dat algemeen belang. Het kabinet verwacht dat juist van dat debat een remmende werking uitgaat op de salarisontwikkeling.

bron:BZKComments are closed.
%d bloggers liken dit: