Station Amersfoort Vathorst wordt eind mei 2006, direct na de opening, opgenomen in de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen. Totdat de dienstregeling voor 2007 ingaat, stopt de trein tweemaal per uur in Amersfoorts nieuwste woonwijk. Het gaat dan om de stoptrein Amsterdam-Amersfoort-Schothorst die doorrijdt naar station Vathorst. Met de invoering van de dienstregeling voor 2007 wordt station Amersfoort Vathorst opgenomen in het traject van de huidige stoptrein Utrecht-Zwolle.

Om de trein al in mei 2006 te laten stoppen, draagt de gemeente eenmalig 33.000 euro bij aan de exploitatiekosten. Die kosten worden veroorzaakt doordat de NS het nieuwe station in de bestaande dienstregeling moet inpassen. De gemeente betaalt dit bedrag omdat ze er zeer veel waarde aan hecht dat de trein bij de opening van station Vathorst daar ook direct stopt. De wijk Vathorst wordt hiermee nog beter bereikbaar. Reizigers die in Vathorst opstappen zijn in circa 5 minuten op station Amersfoort Centraal.
Alternatief
Sinds de zomer van 2004 is er overleg met NS over de inpassing van de bediening van het station in de dienstregeling van 2006. De dienstregeling die NS en de gemeente voorstonden kreeg echter niet de goedkeuring van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die keurde de regeling af, omdat de bediening van station Schothorst daarmee minder frequent werd. Er moest dus gezocht worden naar een alternatief, waarbij zowel Station Amersfoort Schothorst als Amersfoort Vathorst goed bediend konden worden.
Tweemaal per uur de sneltrein
Het alternatief is nu dat NS per 28 mei 2006 tot de start van de nieuwe dienstregeling in 2007 tweemaal per uur de sneltrein tussen Schagen en Amersfoort Schothorst door wil laten rijden tot aan station Amersfoort Vathorst. Hierdoor ontstaat vanuit Amersfoort Vathorst een rechtstreekse verbinding met Amersfoort Schothorst en vervolgens Amersfoort Centraal, Baarn, Hilversum, Naarden-Bussum, Weesp, Amsterdam Centraal en verder. Ook Utrecht is met een korte overstap op station Amersfoort goed te bereiken. Voor de grootste groep reizigers is het alternatief een prima oplossing. NS verwacht verder dat ruim 400 nieuwe klanten gebruik zullen gaan maken van het nieuwe station Amersfoort Vathorst. Eenzelfde aantal bestaande reizigers die nu op een ander station opstapt, zal eveneens gebruik gaan maken van het nieuwe station. Voor de reizigers die richting Nijkerk en Zwolle willen betekent het alternatief tijdelijk een verslechtering van de dienstregeling. Zij moeten eerst naar station Amersfoort Schothorst om over te stappen op de trein die naar het noorden rijdt.

De geplande aankomst- en vertrektijden zien er vanaf medio 2006 als volgt uit: Amersfoort Schothorst: vertrek .28/.58 - Amersfoort Vathorst: aankomst .31/.01 Amersfoort Vathorst: vertrek .27/.57 - Amersfoort Schothorst: aankomst .30/.00
Om deze regeling mogelijk te maken zet NS extra capaciteit in waardoor de trein die op Amersfoort Vathorst rijdt een lange keertijd krijgt. Deze extra tijd zorgt ervoor dat deze trein bij vertragingen minder snel dan in de huidige situatie op het laatste stuk van het traject uit de dienstregeling genomen wordt.
bron:Gemeente Amersfoort