In het kader van het Festival Religieuze Muziek, dat komend najaar voor de twintigste keer plaatsvindt, organiseert Museum van Bommel van Dam te Venlo in nauwe samenwerking met gastconservator Peter Verheijden uit Blerick een expositie met als titel Tussen Adoratie en Abstractie. De presentatie loopt parallel aan het Festival Religieuze Muziek en wordt op zaterdag 24 september om 15.00 officieel geopend.

De tentoonstelling, inhoudelijk gebaseerd op Het Tweede Gebod - 'U zult geen beelden maken, geen afbeeldingen van enig wezen boven in de hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde.' - presenteert o.a. etnografische sculpturen, middeleeuwse devotiebeelden, iconen, Islamitische illuminaties alsmede spirituele ´voorstellingsloze' kunstwerken van hedendaagse kunstenaars als Ton Boelhouwer, Jan Dibbets, Trudy van Soest, Jan Schoonhoven, Ine Schrà¶der en JCJ Vanderheijden geëxposeerd. Het beeldverbod, ook wel iconoclasme genoemd, is een der interessantste problemen binnen het thema kunst en religie. Het komt, zoals de expositie overtuigend aantoont, in diverse vormen voor in alle godsdiensten.

Tijdens de opening speelt Stefanie Liedtke de Sequenza XII van Luciano Berio en Monoloog van Isang Yun op fagot. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM).

Graag maken wij u er op attent dat er in het kader van deze expositie nog twee activiteiten voor het publiek plaatsvinden: op zondag 2 oktober om 15.00 uur verzorgt het Toon-Trio een middagconcert met composities en liederen van zes 20ste eeuwse Limburgse componisten.
Op donderdagavond 6 oktober vindt er om 20.00 uur o.l.v. Rick Vercauteren een openbaar gesprek over Het Tweede Gebod plaats. Diverse kunstenaars uit Limburg hebben reeds hun medewerking aan dit debat toegezegd. Voor beide activiteiten geldt het normaal museumtarief / geen reserveringen.

bron:Museum van Bommel ten Dam