Op giro 797 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is  1. 500.000 euro binnengekomen voor de noodhulpactie voor Suriname. De materiele schade aan huizen, klinieken, scholen en gemeenschapshuizen in het getroffen gebied lijkt mee te vallen. De voedselsituatie echter blijft precair. Zo n 6500 families zijn geheel afhankelijk van voedselhulp. Op dinsdag 9 mei jl. startten de SHO de actie met als motto Samen voor Suriname.

Door de wateroverlast is de oogst van de kostgrondjes verloren gegaan. Dit is landbouwgrond waarvan de oogst uitsluitend bestemd is voor eigen gebruik. De 6500 families die hun kostgronden hebben verloren zullen nog 9 maanden afhankelijk zijn van voedselhulp. Daarna is de grond voldoend hersteld om cassave en rijst weer te oogsten. De materiele schade in het getroffen gebied lijkt mee te vallen. Een derde van de huizen heeft waterschade opgelopen en hier en daar zijn huizen weggespoeld. De helft van het aantal scholen is beschadigd. Veel materialen zoals generatoren blijken achteraf toch te herstellen. Ook de schade aan watertanks en sanitatie is minder erg dan verwacht. De meeste watertanks staan er nog en de bestaande waterleiding is niet weggespoeld.Momenteel wordt de omvang van de schade nog nader geinventariseerd. Veel mensen hebben hun bron van inkomsten verloren en zijn volledig afhankelijk van voedselhulp.
Het Surinaams Binnenland Overleg coordineert de hulpverlening. De lidorganisaties van de SHO zijn via hun lokale partnerorganisaties, vertegenwoordigd in het Binnenland Overleg. Het Binnenland Overleg heeft ervoor gezorgd dat inmiddels de hele getroffen bevolking met  voedsel- en waterpakketen zijn bereikt. In de eerste week zijn er overlevingspakketten uitgedeeld en daarna weekpakketten die het meest met vliegtuigjes zijn weggebracht. De situatie in Suriname wordt steeds overzichtelijker. In de meeste gebieden is het water aan het zakken, wel blijft het nog voortdurend regenen. Door de overstromingen in Suriname zijn 175 dorpen getroffen, ongeveer 35.000 mensen moesten hun huis verlaten. Mensen zijn gevlucht voor het water en leven nu veelal bij familieleden in hoger gelegen dorpen. President Venetiaan heeft de getroffen gebieden Boven Suriname en het Marowijnegebied uitgeroepen tot rampgebied. De SHO hebben giro 797 Den Haag geopend voor alle donaties ten bate van de slachtoffers in Suriname. Op de website www.giro797.nl  kan het Nederlandse publiek op de hoogte blijven van het verloop van de actie en de hulpverlening door de SHO-organisaties. Voor vragen
van het publiek is een telefoonnummer geopend: 030-8000555. De SHO zijn: Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland. Drie SHO-organisaties zien af van hun deel van de opbrengst omdat zij geen lokale partners hebben in Suriname te weten: TEAR fund, Stichting Vluchteling en Terre des Hommes.
bron:Kerkinactie