Twee 56-jarige broers uit Eindhoven zitten sinds 16 mei 2006 in voorarrest, omdat zij worden verdacht van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Beide verdachten zijn jarenlang in het basisonderwijs werkzaam geweest. Zij zullen niet meer in het basisonderwijs terugkeren.

Vier slachtoffers (allen van het mannelijk geslacht) hebben aangifte gedaan. Zij zijn inmiddels meerderjarig. De slachtoffers geven aan dat ze nog jong waren toen het misbruik begon (10-14 jaar) en dat het misbruik jarenlang heeft plaatsgevonden.

Beide verdachten zijn op 16 mei 2006 aangehouden en in verzekering gesteld. De rechter-commissaris heeft beiden op 19 mei 2006 in bewaring gesteld. De raadkamer van de rechtbank heeft op 31 mei 2006 de gevangenhouding van beide verdachten bevolen.

Het onderzoek is vrijwel afgerond. De zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank in 's-Hertogenbosch vindt plaats op 31 augustus 2006.

In overleg met het schoolbestuur van de basisscholen waar de verdachten hebben gewerkt, is ervoor gekozen de ouders te informeren op het moment dat het onderzoeksbelang van de zaak zich daar niet meer tegen verzette.

Op 26 en 27 juni 2006 vinden twee (besloten) informatiebijeenkomsten plaats voor ouders van kinderen die op één van de scholen zitten waar de verdachten als onderwijzer werkzaam zijn geweest. Aan deze informatiebijeenkomsten nemen verschillende organisaties deel: het Openbaar Ministerie, de politie, de schoolarts, de schoolvertrouwens-persoon, de GGD, maatschappelijk werk, SKPO (Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.) en het schoolteam van de bewuste basisschool. In het belang van de strafzaak en betrokkenen doet het OM op dit moment geen verdere mededelingen.

bron:OM