De rechtbank Rotterdam heeft een 18-jarige man wegens het meerdere malen seksueel misbruiken van minderjarige meisjes en deelname aan een groepsverkrachting van een 12-jarig meisje veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en TBS. Hoewel de man ten tijde van een van de drie ten laste gelegde feiten nog minderjarig was, heeft de rechtbank in alle drie zaken het volwassenenstrafrecht toegepast.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere verkrachtingen van en ontucht met minderjarige meisjes. Het verweer van de raadsman dat er sprake zou zijn geweest van vrijwillige seks en van seks tussen jongeren is door de rechtbank verworpen op grond van de verklaringen van de slachtoffers en ook vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de verdachte en de minderjarige meisjes.

Volgens deskundigen is er bij de verdachte sprake van een gebrekkige ontwikkeling en een ziekelijke stoornis, waardoor hij vooral vol is van zichzelf en zich niet kan verplaatsen in de gevoelens van anderen. Hij is daardoor als licht ontoerekeningsvatbaar te beschouwen.

Vanwege de jeugdige leeftijd van de dader en zijn blanco strafblad komt de rechtbank tot een lagere straf dan door de officier van justitie was gevorderd (5 jaar).

bron:Rechtbank Rotterdam