De parketpolitie van de Politieregio IJsselland heeft woensdag 17 augustus 2005 twee mannen aangehouden in het kader van de wet ´DNA-onderzoek bij veroordeelden'. Deze wet is sinds 1 februari jl. van kracht en biedt de mogelijkheid bij bepaalde groepen veroordeelden DNA af te nemen.

Deze DNA komt in een landelijke databank te zitten. Daarin wordt gekeken of de nieuwe DNA-profielen gekoppeld kunnen worden aan DNA-sporen die in opsporingsonderzoeken zijn gevonden en waaraan nog geen dader gekoppeld is. De nieuwe wet moet dus leiden tot ´hits' en nieuwe impulsen geven aan bestaande onderzoeken. Uiteraard kunnen de profielen ook in de toekomst gebruikt worden in onderzoeken.

De wet is van toepassing op mensen die zijn veroordeeld tot een werkstraf of een gevangenisstraf. Op het gepleegde misdrijf moet bovendien in de wet minimaal een straf van 4 jaar of meer gesteld zijn. In eerste instantie gaat het om veroordeelden voor ernstige gewelds- en zedendelicten. Veroordeelden die niet in een inrichting zitten, krijgen van Justitie een bevel toegestuurd. In dit bevel staat dat zij zich op een bepaald tijdstip moeten melden bij de politie voor DNA-afname. Als de veroordeelde zich niet op de aangegeven tijd/plaats meldt, wordt door de Officier van Justitie een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Op grond daarvan kan de veroordeelde op ieder moment worden aangehouden en gedurende maximaal zes uur worden vastgehouden voor DNA-afname.

Binnen de regio IJsselland is de afspraak gemaakt dat ook gericht gezocht wordt naar degenen die niet aan het bevel voldoen. Dit resulteerde in de aanhouding van een 54-jarige man uit Diepenveen en een 18-jarige man uit Hardenberg. De mannen zijn na de afname van DNA weer heengezonden. In totaal zijn er in de periode vanaf 1 februari tot medio 2005 188 veroordeelden binnen de regio waarvan het DNA wordt afgenomen. Inmiddels heeft de DNA-afname bij 33 personen plaatsgevonden. De overige 155 personen worden nog opgeroepen. Men kan bezwaar indienen. Het DNA wordt dan echter wel afgenomen, maar de rechtbank zal eerst een besluit moeten nemen of het bezwaar gegrond is of niet. Op basis van het besluit van de rechtbank zal bepaald worden of het DNA wordt vrijgegeven of niet.

bron:OM