MUbio Products, een spin-off van de Universiteit Maastricht, gaat samen met het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) en het Duitse Rhein Biotech een vaccin ontwikkelen dat bescherming biedt tegen het humaan cytomegalovirus (CMV). Daartoe hebben MUbio en Rhein Biotech de joint venture NovoVacs opgericht. De overheid draagt twee miljoen euro bij in het kader van de subsidieregeling IS-Eureka.

Het cytomegalovirus is een herpesvirus, waar bijna alle volwassenen mee rondlopen. Het wordt verspreid via lichaamsvloeistoffen, zoals urine, bloed, speeksel, traanvocht en moedermelk. De meeste mensen hebben er geen last van, maar bij foetussen en patiënten met een verzwakt afweersysteem kan het virus ernstige schade aanrichten. Op dit moment is er nog geen vaccin tegen CMV op de markt.

MUbio Products heeft samen met de afdeling Medische Microbiologie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht een combinatie-antigeen voor CMV ontwikkeld. Rhein Biotech heeft veel ervaring met het opschalen van de productie van dergelijke eiwitten. Het NVI wee hoe je er een goedgekeurd vaccin van moet maken. Verwacht wordt dat de eerste klinische studies eind 2007 kunnen beginnen.

bron:NVI