Ruim 40 procent van de jonge ondernemers wil binnen twee jaar een bedrijf overnemen om door te groeien. Ze zoeken vooral aanverwante ondernemingen voor vernieuwing en verbreding en nemen zelden een concurrent over. Dit blijkt uit onderzoek van Jong MKB-Nederland en MKB-Nederland dat vandaag wordt gepresenteerd.

Specialisten als de accountant of belastingadviseur zijn de belangrijkste adviseurs voor deze groep jonge ondernemers als het gaat om overnames. De Kamer van Koophandel (KvK) maakt de rol van intermediair tussen verkopers en kopers van ondernemingen niet waar. Eigen relaties en een netwerk blijken in dit verband belangrijker. De KvK blijkt voor jonge ondernemers vooral een poortfunctie te hebben ter eerste oriëntatie.

De bank komt pas bij de financiering in zicht. De KvK en de bank spelen geen rol bij de ontwikkeling van strategische plannen. Gemiddeld blijkt een bedrijfsoverdracht ongeveer een jaar te duren.

Bedrijfsovernames zijn belangrijk voor de economie. De inschatting is dat in Nederland de komende jaren mede als gevolg van de vergrijzing ongeveer 20.000 bedrijven moeten worden overgedragen. Een goede ondersteuning of facilitering van groepen die deze bedrijven over zouden willen nemen, is dan ook van groot belang.

Vandaag wordt tijdens een congres van Jong MKB-Nederland bediscussieerd hoe jonge ondernemers het beste bij een bedrijfsovername kunnen worden ondersteund. Bedrijfsoverdracht staat de komende periode hoog op de beleidsagenda van (Jong) MKB-Nederland. De komende maanden worden concrete plannen voor de facilitering van bedrijfsovernames gepresenteerd.

bron:MKB