Niet-westerse allochtone vrouwen houden vaker op met werken als ze hun eerste kind krijgen dan autochtone vrouwen. Dit geldt voor zowel voor de eerste als de tweede generatie. Wel hebben allochtone moeders uit de tweede generatie een hogere arbeidsdeelname dan moeders uit de eerste generatie en blijven ze vaker werken. Dat blijkt uit tellingen die door medewerkenden van het CBS zijn gehouden in de afgelopen dagen.

Eén of twee buitenlandse ouders
De tweede generatie vrouwen met twee buitenlandse ouders werkt zowel voor als na geboorte van het eerste kind vaker dan de eerste generatie vrouwen. Bij de tweede generatie met een Nederlandse en een buitenlandse ouder is de arbeidsdeelname zelfs vergelijkbaar met die van autochtone vrouwen.

Eerste generatie moeders stoppen vaak
Tussen 1999 en 2003 hadden negen op de tien autochtone vrouwen voor de geboorte van hun eerste kind betaald werk. Na de geboorte was dat gedaald tot minder dan acht op de tien.
Het sterkst daalde de arbeidsdeelname van Marokkaanse en Turkse vrouwen van de eerste generatie. Voor de geboorte werkten zeven op de tien, na de geboorte nog maar vier op de tien vrouwen.
Ook onder eerste generatie allochtonen van Surinaamse en Antilliaanse en overig niet-westerse herkomst daalde de arbeidsdeelname sterker dan onder autochtonen.

Marokkaanse en Turkse tweede generatie stopt vaak
Voordat ze moeder worden, hebben acht op de tien vrouwen van de tweede generatie met twee in het buitenland geboren ouders een betaalde baan. De herkomstgroepering is hierop nauwelijks van invloed.
Ook deze tweede generatie stopt vaker met werken dan autochtone vrouwen. Onder Marokkaanse en Turkse vrouwen vertoont de arbeidsdeelname een relatief grote daling. Na de geboorte had iets meer dan de helft nog werk.
De arbeidsdeelname van vrouwen met één niet-westerse en één autochtone ouder is vrijwel vergelijkbaar met die van autochtone vrouwen, zowel voor als na de geboorte van het eerste kind.

bron: CBS