Onze pluriforme samenleving vereist contacten tussen allochtone en autochtone scholieren om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Daarnaast moeten scholen een herkenbaar en gestructureerd taalbeleid voeren om achterstanden te verhelpen en te voorkomen. Een wetsvoorstel daartoe van de Kamerleden Hamer, Dijsselbloem (beiden PvdA) en Kraneveldt (LPF) werd vandaag gesteund door de gehele Tweede Kamer.

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze aan de verplichting tot actief burgerschap en sociale integratie voldoen. Het 'hoe' willen de initiatiefnemers dus niet voorschrijven, het 'dat' wel.

Het kennis nemen van elkaars cultuur en het kennis maken met elkaar kan op diverse manieren worden gerealiseerd. Naast elkaar echt fysiek ontmoeten via bijvoorbeeld uitwisselingen of gezamenlijke sportdagen, kunnen de contacten ook bestaan via internet.

Kraneveldt: 'Willen we met elkaar op een verdraagzame manier samenleven in dit land, dan moeten we elkaar niet alleen maar een beetje leren kennen via een boekje of een les, maar elkaar ook ontmoeten, in de breedste zin van het woord. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Ons wetsvoorstel beoogt kinderen al vroeg met elkaar in contact te laten komen. Dat betekent voor sommige scholen, die vrijwel mono-etnisch zijn, dat ze hun deuren zullen moeten openen en dat lijkt ons een goede zaak.'

Naast de opdracht tot actief burgerschap en sociale integratie bevat het wetsvoorstel ook een opdracht aan het onderwijs om een goed gestructureerd taalbeleid te ontwikkelen en hierover verantwoording af te leggen in het schoolplan en de schoolgids. Vooral dat laatste is zeer belangrijk, vindt Kraneveldt. 'Het laatste verslag van de Onderwijsinspectie laat dramatische cijfers zien als het gaat om de lees- en taalvaardigheid van leerlingen op de basisschool. Dat baart ons grote zorgen. Scholen doen enorm hun best om taalachterstanden te verhelpen en te voorkomen, maar hebben nog niet allemaal een goed ontwikkeld taalbeleid. Ouders en hun kinderen hebben er recht op om te weten wat de school aan taalbeleid doet'.'

Voorlopig zullen de 'ontmoetings'-activiteiten worden betaald uit incidenteel en Europees geld. Een motie van Kamerlid Jan de Vries c.s. om hier structureel geld voor vrij te maken, werd eveneens met grote meerderheid aangenomen.

bron:LPF