De Tweede Kamer is in overgrote meerderheid akkoord gegaan met het regeringsvoorstel om 1200 Nederlandse militairen uit te zenden naar de zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. Alleen D66, GroenLinks en de SP stemden tegen. Deze partijen stelden echter wel “vierkant achter onze militairen” te staan nu het eenmaal zover is. Zij achtten de opdracht te moeilijk en met te grote risico’s.

“Verantwoord en uitvoerbaar”, vinden de ministers Bot (Buitenlandse Zaken), Kamp (Defensie) en Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) echter en daar denken de meeste fracties ook zo over.

De missie ISAF-III begint in augustus en wordt in principe aangegaan voor de duur van twee jaar. In die periode, zo maakte minister Henk Kamp donderdagavond bekend, wordt de (grond)operatie alleen door landmachteenheden gevuld, voorzien van een “robuust mandaat”. Dat laatste is nodig om groepen van de Taiban en Al Qaida zo nodig te weerstaan. “Waar nodig zullen we ook klappen uitdelen, maar alleen als ons werk wordt gefrustreerd en de veiligheid van onze troepen in gevaar komt. We gaan niet op terroristen jagen”, onderstreepte de bewindsman. “Het is onze taak de hearts and minds van de bevolking te winnen en zo de wederopbouw in zuid-Afghanistan een kans te geven.”
Om dat te bewerkstelligen is onder meer geld voor projecten beschikbaar gesteld door het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking.
Alle fracties vroegen minister Kamp nadrukkelijk te letten op extra zorg voor zowel het thuisfront als de militairen die terugkeren uit Afghanistan. Ook kreeg de bewindsman de wens mee van VVD en LPF om bij minister Zalm (financiën) te bewerkstelligen dat de vervanging van materieel dat verloren gaat tijdens deze operatie, niet ten laste komt van het Defensiebudget.
Minister Kamp benadrukte dat het hier om een zeer zware missie gaat. Verbeteringen voor de Afghaanse bevolking zullen in kleine stapjes moeten worden gerealiseerd.

Vrijdag moet het besluit van de Tweede Kamer om troepen uit te zenden naar Afghanistan nog officieel worden bekrachtigd door het kabinet.
bron:RVD