De inspanningen van de internationale gemeenschap en de Pakistaanse overheid, de relatief zachte winter en het doorzettingsvermogen van de getroffen mensen hebben een tweede ramp voorkomen. Dat melden Nederlandse hulpverleners die terugkomen uit het getroffen gebied. Er zijn niet opnieuw grote aantallen slachtoffers gevallen, al blijft de situatie in de bergen kwetsbaar.

De noodhulpactie voor Pakistan en India van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) heeft 41,5 miljoen euro opgebracht. Dit bedrag is inclusief de 2 miljoen euro van minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. Daarmee is deze Nationale Actie na de tsunami (2005) en Kosovo (1999) de grootste ooit door de SHO gehouden.

Door het uitblijven van een strenge winter is er meer tijd geweest om hulpgoederen te leveren aan de getroffenen. De coördinatie tussen de particuliere organisates en de overheid is over het algemeen goed. De daklozen hebben inmiddels allemaal tijdelijk onderdak gekregen bij familie of in tenten. Maar de omstandigheden blijven moeilijk. Regen en sneeuwstormen belemmeren zo nu en dan de hulpverlening, omdat wegen door landverschuivingen onbegaanbaar worden.
De hulporganisaties werken hard om de situatie in de tentenkampen te verbeteren. Veel tenten bieden nog te weinig bescherming tegen de kou en zijn ook vaak brandgevaarlijk. Er zijn te weinig lokale traumabegeleiders voor de hulp aan vrouwen en kinderen. Veel sanitaire voorzieningen worden niet adequaat gebruikt en/of onderhouden, waardoor infectiehaarden ontstaan. Afvoer van regen en smeltwater in opvangkampen moet worden verbeterd. Nog steeds melden zich mensen vanuit de bergen voor opvang in een kamp.

Door de SHO-organisaties wordt op grote schaal medische zorg verleend en voedseluitgedeeld. Ook wordt er gewerkt aan sanitaire voorzieningen en herstel van toegang tot schoon drinkwater. In tijdelijke veldhospitalen wordt medische hulp verleend aan mensen. Bijna alle kinderen in de opvangkampen zijn gevaccineerd en hebben toegang tot basisgezondheidsdiensten.
De hulporganisaties houden er rekening mee dat duizenden getroffen mensen nog een tweede winter niet in hun dorpen zullen wonen. De schade was enorm en het kost tijd om de infrastructuur te herstellen. Daarom ontvangen duizenden families golfplaten en gereedschappen om tijdelijke huizen te reconstrueren. Deze bouwmaterialen kunnen na de winter worden gebruikt voor de bouw van permanente huizen. Kwetsbare mensen die zelf geen tijdelijke huizen kunnen bouwen krijgen betere tenten. Bij de aardbevingsramp die Pakistan op 8 oktober 2005 trof, vielen zo'n  80.000 doden. Meer dan 3 miljoen mensen verloren hun huis. Nog dezelfde avond startte de SHO een nationale hulpactie. De hulpverlening kwam snel op gang  Verschillende hulporganisaties waren direct aanwezig met het bieden van noodhulp in de vorm van tenten, medicijnen,
voedsel, dekens en drinkwater. Samen met lokale partnerorganisaties wordt nu een begin gemaakt met de wederopbouw.
bron:Kerkinactie