Houders van hobbypluimvee en buitenuitloopkippen mogen vanaf morgen 1 augustus tot 1 augustus 2007 hun dieren weer laten vaccineren tegen vogelgriep. Door dieren te vaccineren vallen zij niet onder de afschermplicht tijdens de trekperiode van wilde vogels. Tijdens de vorige vaccinatieperiode bleken diverse knelpunten reden voor hobbydierhouders om hun dieren niet te vaccineren. De meeste knelpunten zijn nu weggenomen. Zo geldt de nieuwe vaccinatie niet alleen voor kippen, kalkoenen, ganzen en eenden. Ook vele andere hobbydieren mogen gevaccineerd worden, onder andere zwanen, pauwen, kwartels en patrijzen. De dieren mogen onder voorwaarden naar de dierenarts gebracht worden om ze daar te vaccineren.

Op deze manier kunnen de kosten lager uitvallen dan wanneer de dierenarts naar elke hobbydierhouder moet. De dieren mogen na vaccinatie naar tentoonstellingen. Er is ook een mogelijkheid om bijvoorbeeld onder voorwaarden een vleugelmerk te gebruiken in plaats van de nu voorgeschreven pootring.

Hobbydierhouders die hun dieren willen laten vaccineren moeten contact opnemen met hun dierenarts. Bij het eerste dierenartsbezoek wordt gevaccineerd en geregistreerd. Bij het tweede bezoek na drie tot vier weken volgt een tweede vaccinatie. Tijdens het derde bezoek neemt de dierenarts bloed af voor onderzoek. Een week na de tweede vaccinatie mogen de gevaccineerde dieren weer naar buiten.

Vaccinatie is vrijwillig. De bescherming door het vaccin duurt maximaal één jaar. De kosten van de vaccinatieprocedure zijn voor rekening van de pluimveehouder. De kosten van het bloedonderzoek neemt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor zijn rekening.

Commerciële pluimveehouders mogen alleen buitenuitloop kippen (leghennen met uitloop) laten vaccineren.

Vaccinatie is een alternatief voor afschermen en één van de manieren om het risico op besmetting en verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Pluimveehouders die afzien van vaccinatie moeten hun dieren afgeschermd houden zolang de afschermregeling geldt. Begin augustus zal de Groep van Deskundigen zich buigen over de vraag of de najaarstrek van 2006 een risico vormt op de insleep van vogelgriep. Tenzij de Groep van Deskundigen begin augustus sterke aanwijzingen heeft dat de najaarstrek nauwelijks risico met zich meebrengt zal, vermoedelijk begin september, de afschermplicht ingesteld worden.

De Europese Commissie stelt diverse voorwaarden aan de vaccinatie. Zo mogen er geen gevaccineerde levende kippen over de grens worden gebracht. Gevaccineerd pluimvee moet in Nederland worden geslacht. Vlees van gevaccineerde dieren mag wel geëxporteerd worden.
 
bron:LNV