Het Friese F-16 detachement op de internationale luchthaven van Kabul, Afghanistan is vrijdagmorgen 14 oktober afgelost door opvolgers uit eveneens Leeuwarden. In bijzijn van de plaatsvervangend commandant van de International Security Assistance Force generaal-majoor Jaap Willemse droeg luitenant-kolonel Peter Tankink het bevel over het gecombineerde Nederlands/Belgische detachement over aan luitenant-kolonel Wido van der Mast.

Willemse bedankte het detachement dat ruim drie maanden in Afghanistan opereerde voor zijn "wezenlijke bijdrage aan een succesvolle missie". "Het is een eenheid waarop kan worden gerekend". Hij roemde de slagkracht van de F-16 inzet tijdens deze missie van stabiliteit en wederopbouw. "De aanwezigheid van de F-16s heeft bijgedragen aan een gevoel van veiligheid voor de Afghaanse bevolking tijdens de verkiezingen", aldus de voormalig commandant Leeuwarden. Ook het samenwerkingsconcept met de Belgen ziet hij als een goede combinatie. Tevens merkte hij op dat het aannemelijk is dat de NAVO nog enige jaren in Afghanistan vereist zal zijn.

Het vertrekkende F-16 detachement heeft verkenningmissies uitgevoerd en Close Air Supportgegeven, waarbij het door middel van een show of presence en machtsvertoon ISAF-grondtroepen ondersteunde. Het nieuwe F-16 detachement bestaat uit 101 militairen en zal ook voor een periode van drie maanden in Afghanistan blijven.

bron:MinDef