Ruim tweederde van de gemeentelijke vergunning kunnen verdwijnen volgens middenstanders. Daarmee wordt 50 procent van de administratieve lasten bespaard. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Lokale vergunningen doorgelicht’, waarin MKB-Nederland 26 lokale autonome vergunningen onder de loep heeft genomen. De extra overlast en schade die voor burgers zou kunnen ontstaan is niet onderzocht.

MKB-Nederland pleit voor een separate mkb-verordening waarin vergunningen vervangen worden door algemene regels. Met dergelijke voorschriften over constructie, maximale omvang en plaatsing van reclameborden worden bijvoorbeeld in een winkelstraat al gauw tweehonderd vergunningen vervangen.

De mkb-verordening betekent volgens de koepelorganisatie een eerlijker vorm van regelgeving, omdat ondernemers onder hetzelfde regime komen te vallen. Ook scheelt het ondernemers administratieve lasten en leges, de gemeente bespaart op vergunningverleners. Verder is het controleren van een paar algemene voorschriften behoorlijk efficiënter dan het controleren van tweehonderd vergunningen met elk individuele voorschriften.
De bureaucratie rondom lokale autonome vergunningen blijft MKB-Nederland een doorn in het oog. Voornaamste knelpunten zijn willekeur, langdurige processen, ondeskundigheid en wantrouwen. De grote variëteit aan leges, de onduidelijke eisen vaak gecombineerd met lange doorlooptijden doen bovendien geen afbreuk aan de flexibiliteit van het mkb. Autonome vergunningen van gemeenten bezorgen het bedrijfsleven jaarlijks 52 miljoen euro aan administratieve lasten.
 
bron:MKB