De politie gaat de komende tijd in de kleinere plaatsen in het noordoosten en het noordwesten van Twente intensiever surveilleren en zet daarvoor extra personeel in. Reden van deze actie is de hausse aan auto-inbraken van de laatste maand. Vanaf 17 mei zijn autokrakers op grote schaal actief in Rijssen, Enter, Geesteren, Manderveen en Vasse. Het gaat daarbij in totaal om ruim honderd autokraken.De politie wil ook de bevolking nadrukkelijk betrekken bij het signaleren van verdachte situaties. Zij roept de bewoners op bij verdachte situaties onmiddellijk de politie te bellen, zodat de politie ook direct daarop actie kan ondernemen. Dit is met name in de nachtelijke uren van belang.
Onder verdachte situaties vallen bijvoorbeeld:
- het ’s nachts op straat ophouden van mensen, bijvoorbeeld met een rugzak, die daar niet horen
- het in de nachtelijke uren parkeren van vreemde auto’s of auto’s met een buitenlands kenteken

Daarnaast is het voor de opsporing van groot belang dat de sporen bij een auto-inbraak worden veilig gesteld. De politie verzoekt de betreffende aangevers met klem om niet zelf een onderzoek in hun auto in te stellen, waardoor mogelijke sporen verloren gaan.
Deze sporen zijn belangrijk voor de bewijsvoering tegen verdachten en geven ook een beeld van de werkwijzen. Mogelijke overeenkomsten met soortgelijke zaken in andere regio’s, waaronder het grensgebied in Duitsland, geven de politie meer inzicht en kunnen bijdragen tot het aanhouden van verdachten.De politie wil met de genoemde actie de pakkans van vermeende autokrakers verhogen, maar ook de identiteit achterhalen van vreemden, die zich in de dorpen ophouden. Dorpsbewoners herkennen over het algemeen al snel wanneer iemand een ‘vreemde bezoeker’ is. Het is de bedoeling van de politie om de verdachten te traceren, te observeren en om uiteindelijk tot aanhouding over te gaan. De politie hoopt met extra inzet, aangevuld met hulp van de bevolking, een eind te maken aan de series autokraken.

bron:Politie Twente