Met ingang van 1 juli vindt een ingrijpende uitbreiding plaats van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), gericht op het voorkomen van gedwongen verkopen. De Woonlastenfaciliteit (WLF), zoals de uitbreiding heet, is een extra borgstelling voor een aanvullende lening.

Daarmee kan gedurende een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten worden betaald. Het geeft huishoudens met betalingsproblemen meer tijd om te voorkomen dat de woning moet worden verkocht. De extra borg is bedoeld om inkomensdaling op te vangen als gevolg van echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner.

De uitbreiding is van toepassing op alle ongeveer 500.000 huishoudens die een hypotheek hebben met Nationale Hypotheek Garantie. Er zijn geen kosten verbonden aan de extra borgstelling. Wel moet de aanvullende lening worden terugbetaald; het gaat hier niet om een verzekering.

'We beschouwen de WLF als het sluitstuk van NHG, gericht op het behoud van de woning in gevallen waar men buiten eigen schuld in betalingsproblemen raakt', aldus Karel Schiffer, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 'Hiermee biedt NHG een extra faciliteit in het kader van veilig en verantwoord financieren en vormt het een uniek vangnet voor de maatschappelijke en financiële risico's van het eigenwoningbezit.'

Hoe werkt het?
Als mensen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van de partner buiten hun schuld in betalingsproblemen komen, kunnen zij bij hun geldverstrekker een extra geldlening aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie als borg. Uit deze lening kunnen schulden worden gesaneerd en de woonlasten worden betaald gedurende een periode van maximaal twee jaar. Nationale Hypotheek Garantie is ervan overtuigd dat de consument beter af is als er meer tijd is om betalingsproblemen op te lossen. Verkoop van de woning kan hiermee worden voorkomen. In gevallen waarin dat niet lukt is er meer tijd om de woning via een makelaar te verkopen in plaats van via de veiling. Dat scheelt al snel 20 procent in de opbrengst.

De extra lening die mensen kunnen krijgen is maximaal 1,5 maal de hypotheekrente, maal de hypotheek. Dat is bij een lening van 160.000 euro en een rente van 6% 14.400 euro. Uit dit bedrag mogen ook de kosten van het afsluiten van de lening worden betaald en gedurende maximaal twee jaren ook de rente over deze lening. Na maximaal twee jaar moet men naast de gewone hypotheeklasten ook de rente uit de aanvullende lening gaan voldoen.

De geldgever bekijkt of het zinvol is de woonlastenfaciliteit toe te passen. Daarbij is onder meer van belang dat men na het afsluiten van de hypotheek geen extra leningen heeft genomen en voordat de betalingsachterstanden ontstonden de hypotheeklasten naar behoren zijn betaald.

bron:Waarborgfonds Eigen Woningen