Singer Laren krijgt 600.000 euro van de Provincie Noord-Holland om de depotruimte van het museum uit te breiden en de tuinzalen klimatologisch geschikt te maken voor museale activiteiten. Dit is 40% van de 1,408 miljoen euro die nodig is voor de aanpassingen. Het resterende bedrag van 808.000 euro denkt Singer Laren via fondsen, bedrijven en particulieren bijeen te krijgen.

De Provincie Noord-Holland erkende tijdens de zitting op maandag 11 juli het belang van Singer Laren en de rol die deze particulier gefinancieerde Stichting speelt in het culturele leven in Noord-Holland. Daarnaast werden het werken met vrijwilligers en het particuliere en ondernemende karakter, ook in financiële zin, geprezen. Het voorstel werd dan ook met algemene stemming aangenomen.

'De Provincie heeft met de toekenning van dit bedrag de belangrijkste randvoorwaarde geschapen om andere bedrijven en instellingen op de rijdende trein genaamd Singer Laren te laten springen. Een groter depot lost het huisvestingsprobleem van onze collectie grotendeels op en door de aanpassing van de zalen krijgen we meer ruimte om museale activiteiten te ontplooien zodat we meer bezoekers kunnen trekken. Meer bezoekers zijn noodzakelijk voor de continuïteit van dit bijzondere culturele complex.' aldus een zeer verheugde Reinier Sinaasappel, algemeen directeur Singer Laren.'Wij gaan ervan uit dat de aanpassingen in mei 2006 gereed zijn en dat de vernieuwde tuinzalen op feestelijke wijze geopend kunnen worden bij de start van ons jubileumprogramma ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Singer Laren.'

Singer Laren is het eerste geregistreerde museum in Noord-Holland (sinds 1998) en buiten Amsterdam met 100.000 bezoekers per jaar het best bezochte kunstmuseum in deze provincie.

Stichting Singer Memorial Foundation is opgericht door de Anna Singer-Brugh. Zij bouwde, samen met haar echtgenoot, beiden Amerikaans, in 1911 villa De Wilde Zwanen waarin Singer Laren is gehuisvest. In 1956 breidde zij de villa uit met een concertzaal en een museumvleugel om de groeiende collectie onderdak te bieden. Dit prachtige, volledig particuliere culturele centrum werd op 12 mei 1956 geopend en heeft sindsdien onderdak geboden aan vele honderden tentoonstellingen, vele duizenden voorstellingen en talloze bijzondere evenementen. Singer Laren viert in 2006 op feestelijke wijze haar 50 jarige bestaan met een speciaal programma.

bron:Stichting Singer Memorial