De sectoren Gas, Elektriciteit en Nucleair zijn aangesloten op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding. Dit systeem waarschuwt overheidsdiensten en bedrijfsleven bij toenemende dreiging, zodat beide snel maatregelen kunnen treffen. In totaal zijn nu zeven sectoren aangesloten op het Alerteringssysteem: De haven en petrochemische industrie in Rotterdam, Schiphol, en de spoor-, drinkwater-, elektriciteit-, gas- en nucleaire sector.

Het Alerteringssysteem kent vier niveaus van oplopende dreiging: het basisniveau, lichte dreiging, matige dreiging en hoge dreiging. De drie nieuwe sectoren bevinden zich allen in het basisniveau. Dat betekent dat de beveiligingsmaatregelen die op dit moment tot de dagelijkse praktijk behoren, uitgaan van een normale situatie, waarin geen sprake is van een bijzondere dreiging.

In samenwerking met de Nationaal Coà¶rdinator Terrorismebestrijding zullen de drie nieuw aangesloten sectoren, evenals de sectoren die al aangesloten waren, oefeningen ondernemen om de werking van het Alerteringssysteem binnen de sector te optimaliseren.

De gassector wordt binnen het Alerteringssysteem vertegenwoordigd door de Gasunie en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Landelijk netbeheerder TenneT treedt op als vertegenwoordiger van de elektriciteitssector. Bij de nucleaire sector is dat de coà¶rdinator Nucleaire Beveiliging en Safeguards (CNBS) van de VROM-inspectie. De vertegenwoordigers van de sectoren zorgen bij een geconstateerde dreiging voor alertering van de gehele sector.

bron:MinJus