Per 1 januari 2006 neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) asielzoekerscentrum Amersfoort in gebruik als eerste opvanglocatie voor uitgenodigde vluchtelingen in Nederland. In deze locatie krijgen uitgenodigde vluchtelingen huisvesting en begeleiding tijdens hun eerste verblijf in Nederland.

 

Jaarlijks komen ongeveer 500 uitgenodigde vluchtelingen naar Nederland. Zij krijgen op uitnodiging van de Nederlandse regering een verblijf in Nederland aangeboden. Het COA voorziet in de opvang van de uitgenodigde vluchtelingen tijdens hun eerste verblijf in Nederland.

Het COA vangt sinds 2000 in verschillende opvanglocaties uitgenodigde vluchtelingen op. Ook in Amersfoort verblijft nu een groep uitgenodigde vluchtelingen.
Om de huisvesting en begeleiding van uitgenodigde vluchtelingen te optimaliseren is gekozen voor à©à©n opvanglocatie gericht op de opvang van alleen deze groep. Per 1 januari 2006 wordt hiervoor het huidige AZC Amersfoort in gebruik genomen. De uitgenodigde vluchtelingen volgen in AZC Amersfoort een oriëntatie- en inburgeringsprogramma alvorens zij verhuizen naar een woning in een gemeente.

Voor 1 januari 2006 verhuizen de huidige bewoners van AZC Amersfoort, met uitzondering van de uitgenodigde vluchtelingen, naar andere AZC's. De bewoners zijn hierover deze week schriftelijk geïnformeerd. Het COA streeft ernaar bewoners zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun nieuwe opvanglocatie. Zij horen in ieder geval minimaal 48 uur và³à³r hun verhuizing naar welk AZC ze gaan.

Medewerkers en vrijwilligers van het COA hebben altijd goed samengewerkt met de gemeente Amersfoort, ketenpartners, onderwijsinstanties, kerken, sport- en overige organisaties en omwonenden van AZC Amersfoort. Zij verwachten deze samenwerking te continueren voor een goede opvang van de uitgenodigde vluchtelingen.

bron:COA