Uitlevering verdachte van telefoonfraude aan VS onder voorwaarden toelaatbaarDe Haagse rechtbank heeft vandaag in kort geding de uitlevering van een Nederlander van Egyptische afkomst aan de Verenigde Staten onder voorwaarden toelaatbaar verklaard. De minister van Justitie moet de autoriteiten van de VS de garantie vragen dat de man alleen zal worden vervolgd voor de feiten waarvoor de uitlevering is gevraagd. Die hebben betrekking op het oplichten van telefoonmaatschappijen.

Volgens de rechter is het risico dat de uit te leveren man in de Verenigde Staten wordt geconfronteerd met tegen hem bestaande verdenking van betrokkenheid bij het Al Qaeda netwerk zeker niet denkbeeldig. Dit levert voldoende grond op om aan te nemen dat ten aanzien van hem de fundamentele rechtswaarborgen onder druk kunnen komen te staan en ook dat daartegen geen rechtsmiddel lijkt open te staan. Met een enkele verwijzing naar het interstatelijk vertrouwensbeginsel kan de minister in de onderhavige situatie daarom niet volstaan. Dit voert tot de slotsom dat de Minister in redelijkheid niet tot de beslissing kon komen om de uitlevering van eiseres aan de Verenigde Staten onvoorwaardelijk toe te staan. De zaak wordt aangehouden tot 3 september om de minister in de gelegenheid te stellen om de genoemde garantie te bedingen.

bron:Rechtbank Den HaagComments are closed.
%d bloggers liken dit: