Hare Majesteit de Koningin heeft het Erekruis in de Huisorde van Oranje toegekend aan mr H.A.C. van der Zwan, thans Hare Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Tallinn (Estland).

De  heer van der Zwan heeft de onderscheiding gekregen wegens zijn verdiensten jegens de Koningin en Haar Huis in zijn functie van Algemeen Secretaris gedurende de jaren 2002 tot 2006. De versierselen zijn hem uitgereikt op Paleis Noordeinde op 4 september 2006.

bron:RVD